ออกรถยนต์มือสอง
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การจะซื้อรถยนต์สักคันไม่ว่าจะเป็น รถมือสอง หรือ รถป้ายแดง จะมีความแตกต่างกันออกไป ในเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการออกรถ สิ่งที่จะระบุว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง นั้นก็คืออาชีพของผู้กู้

อาชีพของผู้กู้จะถูกแบ่งออกได้ดังนี้

ปรึกษาการจัดไฟแนนซ์กับเรา ฟรี!!

เยี่ยมชมรถมือสองของเรา

เอกสารออกรถธุรกิจส่วนตัว

อาชีพค้าขาย และ ธุรกิจส่วนตัว ออกรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อธิเช่น

 • ร้านขายของทั่วไป
 • ร้านอาหาร
 • ร้านเสริมสวย
 • ร้านนวด
 • ร้านกาแฟ
 • แผงลอย
 • หาบเร่
 • ขายของตามตลาดนัด

เอกสารการจัดไฟแนนซ์สำหรับอาชีพค้าขาย

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สัญญาเช่า / ทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / หจก. (ถ้ามี)
 • 4. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 เดือน
 • 5. สำเนางบดุล และ งบกำไรขาดทุนปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
 • 6. แผนที่บ้าน / แผนที่ร้านค้า

กลับไปด้านบน

เอกสารออกรถค้าขายออนไลน์

อาชีพค้าขายออนไลน์ออกรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

อาชีพค้าขายออนไลน์ อธิเช่น

 • ขายของใน Page Facebook
 • ขายของบนเว็บไซต์ต่างๆ
 • ขายของผ่าน Lazada
 • ขายของผ่าน Shopee
 • อื่นๆ ที่เป็นการขายออนไลน์

เอกสารการจัดไฟแนนซ์สำหรับอาชีพค้าขายออนไลน์

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สลิปการโอนเงิน / เลขแทรคสินค้า
 • 4. รูปหน้าร้านค้าออนไลน์ เช่น หน้าเว็บ , หน้า Page , หน้าร้านใน Lazada Shopee
 • 5. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 เดือน
 • 6. แผนที่บ้าน

กลับไปด้านบน

เอกสารออกรถพนักงานบริษัท

พนักงานบริษัทออกรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารการจัดไฟแนนซ์สำหรับพนักงานบริษัท

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สลิปเงินเดือน / ใบรับรองเงินเดือน
 • 4. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
 • 5. แผนที่บ้าน
 • 6. แผนที่ทำงาน

กลับไปด้านบน

เอกสารออกรถข้าราชการ

ข้าราชการออกรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารการจัดไฟแนนซ์สำหรับข้าราชการ

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • 4. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
 • 5. แผนที่บ้าน / ที่ทำงาน

กลับไปด้านบน

เอกสารออกรถเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรออกรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

อาชีพเกษตรกร อธิเช่น

 • ทำไร่
 • ทำนา
 • ทำสวน
 • ทำฟาร์ม
 • สวนยางพารา

เอกสารการจัดไฟแนนซ์สำหรับอาชีพเกษตรกร

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
 • 4. ทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว)
 • 5. สำเนาโฉนดที่ดินที่ทำการเกษตร
 • 6. ใบภาษีดอกหญ้า
 • 7. แผนที่บ้าน

กลับไปด้านบน

เอกสารออกรถรับเหมาก่อสร้าง

อาชีพรับเหมาก่อสร้างออกรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารการจัดไฟแนนซ์สำหรับอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สัญญาจ้างงาน / ใบสั่งสินค้า / ใบส่งของ
 • 4. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
 • 5. แผนที่บ้าน
 • 6. แผนที่ไซต์งาน

กลับไปด้านบน

เอกสารออกรถอาชีพอิสระ

อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ออกรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ อธิเช่น

 • รับจ้างทั่วไป
 • จ้างรายวัน
 • โปรแกรมเมอร์
 • กราฟิกดีไซน์
 • นายหน้า
 • ช่างภาพ
 • นักบัญชีออนไลน์
 • อื่นๆ ที่ไม่ใช่งานประจำ

เอกสารการจัดไฟแนนซ์สำหรับอาชีพอิสระ

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
 • 4. เอกสารที่สามารถเป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพนั้นๆ
 • 5. แผนที่บ้าน

กลับไปด้านบน

เอกสารออกรถชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติออกรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารการจัดไฟแนนซ์สำหรับชาวต่างชาติที่มีรายได้ประจำ

 • 1. สำเนาพาสปอร์หน้ารูปถ่าย และ หน้าวันหมดอายุ
 • 2. สำเนาใบอนุญาติทำงาน (Work permit)
 • 3. ใบรับรองถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
 • 4. แผนที่บ้าน / ที่พัก
 • 5. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (ล่าสุด 1 เดือน)
 • 6. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน

กลับไปด้านบน

เอกสารออกรถขับแท็กซี่

อาชีพขับแท็กซี่ออกรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารการจัดไฟแนนซ์สำหรับอาชีพขับแท็กซี่

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. บัตรเหลือง
 • 4. ใบขับขี่สาธารณะ
 • 5. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
 • 6. รูปถ่ายที่จอดรถ
 • 7. แผนที่บ้าน

กลับไปด้านบน

เอกสารออกรถไรเดอร์

อาชีพไรเดอร์ออกรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารการจัดไฟแนนซ์สำหรับอาชีพไรเดอร์

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. เอกสารรายได้ 6 เดือน
 • 4. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน
 • 5. สำเนารถที่ใช้ขับอยู่ ณ ปัจจุบัน
 • 6. แผนที่บ้าน

กลับไปด้านบน