ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากลง่ายๆ

เมื่อ 26 ก.ค. 2561 อ่าน 31 ครั้ง

การขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศ จำเป็นต้องมีใบขับขี่ แต่หากว่าต้องเป็นใบขับขี่สากล เพราะว่าถ้าหากถูกตรวจหาใบขับขี่จากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วละก็ อาจเดือดร้อนไปถึงผู้ให้บริการเช่ารถในต่างประเทศ รวมถึงเสียเวลาของตัวเราอีก 

หลายคนอาจคิดว่าการทำใบขับขี่สากลดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก วันนี้ Kitsadagoodcar จะมาแนะนำขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล (International Driving Permit) ว่าไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดกัน


ในบางประเทศนั้นสามารถใช้สมาร์ทการ์ดของไทย แทนใบขับขี่สากลได้ โดยเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศที่มีอนุสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับใบขับขี่ภายในจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงค์โปร์ บรูไน และ ไทย โดยนอกเหนือจากประเทศดังกล่าวต้องทำใบขับขี่สากล

หลายคนคิดว่าการทำใบขับขี่สากลต้องผ่านการทดสอบ หรือ มีการสอบข้อเขียนแต่แท้จริงแล้ว เพียงแค่ผู้ขับขี่ครอบครองใบอนุญาติขับรถยนต์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปี แล้วเท่านั้น ก็สามารถทำได้เลย แต่หากเป็นใบขับขี่แบบชั่วคราว จะไมม่สามารถขอรับใบขับขี่สากลได้

 เอกสารในการยื่นคำขอใบขับขี่สากล มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมฉบับจริง)
2.สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
3.สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล (พร้อมฉบับจริง)
4.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
5.สำเนาหลักฐานแก้ไขชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
6.ค่าธรรมเนียม 505 บาท

     ส่วนขั้นตอนการดำเนินการนั้น สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งเพื่อออกคำขอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบขับขี่สากลให้ โดยใช้เวลาหลังจากเรียกคิวประมาณ 10 นาทีเท่านั้นเองครับ

     ใครสนใจสามารถติดต่อที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศครับ เป็นอย่างไรบ้างครับ มีใครไปทำใบขับขี่สากลบ้างรึยัง เห็นไหมครับว่าทำได้ง่ายๆ