ทำไมรถขับเคลื่อนด้วยตนเองถึงปลอดภัย

เมื่อ 26 ก.ค. 2561 อ่าน 34 ครั้ง

วิดีโอใหม่จากคณะกรรมาธิการการคมนาคมแห่งชาติได้ออกมาตรการระงับข้อกังวลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้วยตนเอง

คณะกรรมการขนส่งแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกวิดีโอเพื่อบรรเทาความหวาดกลัวและกำหนดการทำงานพื้นดินเพื่ออนาคตการขับขี่ในอนาคตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามหลักเกณฑ์หลายประการที่ทาง NTC เปิดเผยไว้ในรายงานเมื่อปีที่แล้ววิดีโอนี้แสดงถึงประโยชน์ของการใช้ยานยนต์ในขณะที่ยังนำเสนอบางส่วนของความท้าทายในปัจจุบันที่จะเอาชนะในการขับขี่แบบอิสระเพื่อให้เป็นจริงได้วิดีโอมีเพียงประเด็นทางกฎหมายและกฎหมายแพ่งเท่านั้นที่ทำให้เกิดการจราจรที่ปลอดภัยและราบรื่นขึ้นในอนาคต วิดีโอไม่ได้ระบุถึงรายงานจากสื่อล่าสุดที่เน้นถึงความล้มเหลวทางเทคนิคของรถยนต์ที่ไม่มีคนขับหรืออินสแตนซ์ของไดรเวอร์ที่ไว้ใจเทคโนโลยีใหม่นี้มากเกินไปในเวลาไม่ถึงสองนาทีวิดีโอสั้น ๆ แต่เน้นถึงความจำเป็นในการปฏิรูปกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีในรถยนต์ การขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติกำลังได้รับการสนับสนุนจากสื้อต่างๆ โดยอาศัยศักยภาพในการลดการบาดเจ็บบนท้องถนน แต่วิดีโอยังกล่าวว่าจะช่วยลดความแออัดและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม กทช. ยังกล่าวถึงการขี่รถร่วมกันซึ่งจะลดต้นทุนการขนส่งส่วนบุคคลในอนาคตอนาคตการขับเคลื่อนอัตโนมัติยังอีกยาวไกล แต่ว่าทางรัฐเองก็กำลังเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ และในต่างประเทศเองก็กำลังทดลอง และ พัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้จริง ประเทศไทยเองก็หวังว่าจะได้เห็นการจราจรที่แออัดน้อยลง รวมถึงอุบัติเหตุที่ลดลงอีกด้วย